Privacy-beleid

Voor PaHeDomotica is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt PaHeDomotica zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan PaHeDomotica gegevens vastleggen in een bestand. PaHeDomotica gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten.

Uw rechten

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@pahedomotica.nl.

Beveiliging gegevens

PaHeDomotica maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op de website van PaHeDomotica worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat PaHeDomotica haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Op deze site wordt gebruik gemaakt van cookies!

Wijzigingen

PaHeDomotica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Controleer daarom regelmatig of er veranderingen zijn aangebracht.